რას ნიშნავს IT აუთსორსინგი?

  IT Outsourcing–ი გულისხმობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის გადაცემას მომსახურე კომპანიაზე,
ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებით და ვადებით.
  მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის და ზოგიერთი მსხვილი კომპანიისთვის უფრო მომგებიანია Outsourcing–ი, ანუ გარე კომპანიის მომსახურება. ამ გზას უკვე მრავალი ორგანიზაცია მიმართავს და მათი რიცხვი სწრაფად იზრდება,
IT Outsourcing-ს გააჩნია რამოდენიმე უპირატესობა.

1.    ფულის ეკონომია: IT სპეციალისტები დღესდღეობით ერთერთი მაღალანაზღაურებადი კადრია. აუთსორსინგი გაცილებით იაფი უჯდებათ კომპანიებს.
2.    დროის ეკონომია: არ მოგიწევთ დროის ხარჯვა IT განყოფილების მართვაზე და მეტ დროს დაუთმობთ თქვენი ბიზნესის ძირითად მიმართულებებს.
3.    პროფესიონალიზმი: აუთსორსელ კომპანიას ყავს ყოველთვის უფრო კვალიფიციური სპეციალისტთა ჯგუფი (რომელთაგან თითოეულს გააჩნია ღრმა      სპეციალიზაცია ამ სფეროში.) ვიდრე კონკრეტულ ორგანიზაციაში დასაქმებული ერთი სპეციალისტი.
4.    გააჩნია უფრო მეტი ძლიერი რესურსები (მატერიალური და არამეტერიალური) it ამოცანების გადასაწყვეტად.
5.    ზედმეტი ხარჯებისგან განთავისუფლება როგორიცაა: თანამშრომლის საშემოსავლო გადასახადი, მივლინების და შვებულების ხარჯები. სამუშაო ადგილის მოწყობა თანამშრომლისთვის (ოთახი, სამუშაო მაგიდა და კომპიუტერული ტექნიკა). კვალიფიკაციის ასამაღლებლად გაწეული ხარჯები. დაზღვევა, სატელეფონო ხარჯები და ა.შ.
* IT Outsourcing–ი მნიშვნელოვნად ამცირებს კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების ხარჯებს და ორგანიზაციის IT სისტემას ქმნის უფრო ეფექტურს და საიმედოს
Copyright © 2023 Enter.Ge
დახურვა