საავადმყოფოების სამართავი ადმინისტრაციული პროგრამა "iMedical"ძირითადი ფუნქციების ჩამონათვალი
1. პროფილები: ( ადმინისტრატორის პროფილი, რეგისტრატორის პროფილი, ექიმის პროფილი ).
2. პაციენტის რეგისტრაციის ფუნქცია: ( პაციენტის პირადი მონაცემების შეტანა, შესაბამისი სადაზღვევო კომპანიის და პოლისის დამატება, შესაბამისი გამოკვლევის დამატება, ფასის დაანგარიშება, თანაგადახდის გაანგარიშება ).
3.  პაციენტის მიღების ფუნქცია:( ანალიზის პასუხის დაწერა, ფორმა №100 - ის შევსება ).
4. რეპორტინგი: ( ნებისმიერი მონაცემის შესაბამისი დამუშავება და შესაბამისი ფორმით ექსპორტი, მაგ: MS Word, MS Excell, PDF ).
5. პაციენტის ისტორის წარმოება.

აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს უკვე  სამედიცინო ცენტრი "კახეთი-იონი"


Copyright © 2023 Enter.Ge
დახურვა